x

Zapomniałem hasła

Wprowadź adres e-mail z którego się logowałeś, wyślemy na niego nowe hasło.

I. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują dożywotnim banem lub kasacją konta. Wszelkie bugi należy natychmiast zgłaszać na Support gry - jest to obowiązek każdego Gracza w grze. Zatajenie tego faktu skutkować będzie blokadą na grę, w wymiarze czasowym uzależnionym od rodzaju bugu. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub dożywotniego zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety. 

II. HB-PLAY nie pobiera opłaty za korzystanie z gry, zatem Użytkownik nie może zgłaszać żadnych roszczeń, jeśli jakieś funkcje nie działają. Roszczenia można zgłaszać w wypadku płatnych kont, ale wyłącznie w obrębie funkcji płatnych (unikalne przedmioty, PP, itd.). Zapewniamy jednak, że gra jest stale udoskonalana i eliminujemy wszelkie błędy. 

III. Wszystkie konta, przedmioty mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji serwera. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z konta, a nie jego właścicielem. W związku z tym Gracz nie może sprzedać konta, itemów, kart itd. 
 

§ 1 Definicje 
1. Gra - serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym http://hb-play.pl/ 
2. Administrator - właściciel Gry lub mianowany przez niego przedstawiciel. 
3. Użytkownik - osoba, korzystająca z Gry, przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Konto - zarejestrowane przez Użytkownika konto, dzięki któremu może korzystać z przeznaczonej dla niego funkcjonalności. 
5. Gracz - operator Konta. 

§ 2 Zawarcie i rozwiązanie umowy 
1. Użytkownik zawiera umowę z Administratorem poprzez zarejestrowanie Konta lub jego obsługę. Użytkownik poprzez zawarcie umowy staje się Graczem. 
2. Użytkownik zawierając umowę oświadcza, że zaznajomił się z regulaminem portalu i panującym prawem w Polsce i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
3. Graczem może być jedynie osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, rejestracja jest potwierdzeniem zgody na nią opiekunów. 
4. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta, staje się wyłącznym operatorem tego Konta. 
5. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający poprawność wprowadzonego adresu e-mail oraz aktywujący Konto. 
6. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy poprzez kasację konta. Taką funkcjonalność udostępnia Gra. 
7. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Graczem, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora. 
8. Administrator ma prawo do blokady dostępu do Gry Graczowi, gdy ten łamie niniejszy regulamin lub działa na szkodę Administratora. 
9. Użytkownik, zawierając umowę, godzi się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora i portali powiązanych z Administratorem. 
10. Gracz zawierając umowę oświadcza, że korzystanie z usług gry ma charakter rozrywkowy i gra nie będzie wykorzystywana przez niego w celach pozyskania środków finansowych lub innych korzyści materialnych. 

§ 3 Ograniczenie odpowiedzialności 
1. Gracz: 
a) bierze pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści, 
b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych przez siebie treści, 
c) w przypadku naruszenia przez siebie prawa i zaangażowanie w sprawę sądową Administratora, Gracz zobowiązuje się pokryć koszty adwokackie i sądowe Administratora, 
d) w przypadku wyrządzenia szkód lub strat Administratorowi, Gracz zobowiązuje się do odszkodowania Administratorowi. 
2. Administrator: 
a) nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane w grze, z wyjątkiem napisanych przez niego samego, 
b) nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w grze, awarie sprzętu użytkownika czy awarie serwera, 
c) zobowiązuje się do świadczenia usługi przez przynajmniej 90% dni w roku, 
d) w przypadku awarii, zobowiązuje się do interwencji w ciągu 24 godzin, 
e) zastrzega sobie prawo do wycofania Gry w dowolnym momencie, ale nie krótszym niż 30 dni od podania informacji, 
f) zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zobowiązuje się poinformować o zmianach Graczy w ciągu najbliższej godziny od zmiany, 
g) nie ponosi odpowiedzialności za transakcje i umowy graczy odbywające się poza grą, 
h) nie ponosi odpowiedzialności za umowy wynikające z korespondencji w grze, 
i) nie bierze odpowiedzialności za szkody cielesne spowodowane użytkowaniem gry, nadmierne korzystanie z gier może spowodować atak epileptyczny lub inne poważne uszkodzenia, zwłaszcza uszkodzenia wzroku. 

§ 4 Ochrona danych 
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
2. Dane osobowe użytkownika (email, adres ip) będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę bądź wymaga lub zezwala na to polska Ustawa o ochronie danych osobowych. 

§ 5 Roszczenia 
1. Podstawowa wersja gry jest darmowa, więc użytkownik nie ma prawa do roszczeń. 
2. Spory pomiędzy HB-PLAY a konsumentem rozstrzyga sąd właściwy dla adresu siedziby HB-PLAY. 

§ 6 Opłaty za użytkowanie 
1. Gra w podstawowej formie zawsze jest darmowa. 
2. Administrator udostępnia dodatkowe płatne usługi. Polegają one na odblokowaniu dodatkowych jednostek, zwanych „Punkty Premium” (w skrócie: PP). 
3. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu środków użytych na zakup poprawnie wykonanej usługi, opisanej w punkcie 2. 
4. Płatności obsługiwane są przez firmę pośredniczącą MicroSMS oraz system płatniczy PayPal. 
5. W przypadku niepełnoletniego użytkownika korzystanie z usług płatnych jest równoznaczny z oświadczeniem o zgodzie opiekunów prawnych na taki zakup. 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika podczas zakupu usługi płatnych. 
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę instytucji odbierających płatności i przekazujących kod dostępu do usługi (PayPal, MicroSMS, PaySafeCard). Jest to całkowicie niezależne od Administratora. W przypadku kodów sms opóźnienia wynikają z winy operatora gsm. 
8. W przypadku zakupu usługi płatnej poprzez sms użytkownik oświadcza, że posiada numer w sieci, która jest obsługiwana przez operatora płatności sms, posiada środki na koncie konieczne do zrealizowania zamówienia. Administrator nie będzie przyjmował reklamacji, od osób które nie zapoznały się z regulaminem poszczególnych systemów płatności. 
9. Administrator ma prawo do zmian kosztów zakupu usług płatnych. 

Zaloguj się
Rejestracja

Zostań legendą już dziś!

Chcesz stać się gwiazdą światowego szczypiorniaka? Zacznij już dziś i załóż konto w całkowicie darmowej grze przeglądarkowej - HB-PLAY! Wciel się w postać młodego piłkarza ręcznego i pokieruj jego karierą!

Zdecyduj o swojej pozycji, zbierz kolegów i razem odnoście sukcesy w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych! Zbieraj karty legendarnych piłkarzy ręcznych, wyposaż się w najlepszy sprzęt do gry, trenuj codziennie i pnij się w rankingu by stać się TOP1 na świecie! Chcesz wiedzieć więcej - dołącz do nas zakładając konto na oficjalnym forum gry!

Regulamin
Copyright © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone